Yukarı Çık

IVF Voyager, Türkiye'de tüp bebek tedavisi olmanıza yardımcı olan aracı bir kuruluştur.
IVF Voyager, Türkiye'deki tüm süreçlerinizde genç ve dinamik ekibiyle size yardımcı olur.

IVF VoyagerIVF Voyager

Numaraya tıkla bize yaz

IVF Voyager +90 (544) 828 88 62

ICSI Tüp Bebek Tedavi Program Paketi

1.Embriyo Seçiminde Embryoskop Yöntemi

Embriyoskopi cihazı embriyonun görüntülenerek seçilmesinde kullanılır. Embriyoskopi sayesinde embriyolar dış ortama maruz kalmadan, inkübatörde bulundukları süre boyunca transfer edilene kadar 7/24 gözlemlenir. Böylece gebelik verme şansı yüksek en kaliteli embriyolar seçilir.

Tüm Dünya'da ileri teknolojiye sahip tüp bebek merkezlerinde bu yöntem çiftlerin tedavi yöntemlerine göre sıklıkla kullanılmaktadır. IVF Voyager olarak bizde bu yöntemi Türkiye'de aracılık ettiğimiz çözüm ortaklarımız ileri teknolojiye sahip tüp bebek merkezlerimizde uygulamaktayız.

2.Time - Lapse Görüntüleme (Embriyo İzleme Sistemi ) Teknolojisi İle Embriyo Seçimi

Zaman zaman IVF ve ART tedavileri hakkında yeni teknolojiler ve tekniklerden söz edilmektedir. Bu yeni yöntemlerden bazıları kısa sürede geçerliliğini ve popülerliğini kaybederken bazı teknikler IVF tedavisinin ayrılmaz bir parçası haline gelir. Bunlardan biri de IVF tedavisinde ileri görüntüleme uygulamasıdır. Time Lapse ile kesintisiz embriyo gözlemi sağlanarak embriyo gelişim basamakları ve morfolojisi izlenir.

Embriyologlar, “Embriyo İzleme Sistemi” ile inkübatöre bağlı monitör aracılığında her bir embriyonun gelişimini 7/24 izlemekte ve değerlendirmektedir. Sistem, inkübatör içindeki embriyoların görüntülerini çok kısa zaman aralıkları ile tespit eder. Embriyoların bu şeklide gelişimlerinin izlenmesi yüksek kalitede embriyo seçimini sağlamaktadır.

IVF Voyager olarak ulusal ve uluslararası ailelerimizin tüp bebek tedavilerinde daha başarılı olmaları için tüp bebek tedavilerinde uluslararası geçerliliği olan bu yöntemi de sunmaktayız. Embriyoskop kullanmadan yapılan geleneksel takiplerde ise embriyolar belli aralıklarla inkübatör dışına çıkarılarak kontrol edilirdi. 1. gün, 3. gün ve 5. gün değerlendirmeleri tek bir gözlem üzerinden gerçekleşirdi. Bu gözlemlerin yapılabilmesi için de embriyolar bulundukları inkübatörlerden çıkartılır ve mikroskop altında değerlendirilirlerdi. Ancak embriyoların bulundukları inkübatörden dışarı alınmalarında oluşacak riskler arasında embriyolarda fragmantasyon olabileceği gibi, embriyoları kaybetme riski de vardı. Embriyoskop kullanımı sayesinde Time-lapse görüntüleme teknolojisi ile embriyolar inkübatörden çıkartılmadan gelişimi için sağlanan sabit şartlar altında izlenmeye devam edilmektedir, böylece dış ortamdan etkilenme riskleri söz konusu olmayacaktır.

Time-lapse ( Embriyo İzleme Sistemi) teknolojisinin faydaları

  1. Time-lapse görüntüleme teknolojisinde; embriyolar rahim içine transfer edilene kadar belli aralıklarla görüntülenirler. Bu durum sayesinde embriyologlar gebelik olasılığı en yüksek embriyoları transfer için seçme şansına sahip oluplar.
  2. Döllenme sonrasında kromozomal anöploide giden ve düşüklere neden olan embriyolar bu takipler sayesinde elenmiş olur. Embriyoskop, implantasyon başarısızlığı ve gelişim problemi nedeniyle gebelik kayıplarına yol açan embriyoların seçilme olasılığını ortadan kaldırır.

  3. Geleneksel inkübatörlerde, embriyolar bulundukları inkübatörden günde bir kez dışarıya çıkarılıp mikroskop altında değerlendirilirdi. Bazı durumlarda embriyolar dış ortamdan zarar görebilir, kontrol sürecindeki etkilere ve strese dayanamayabilirlerdi. Embriyoskop ile embriyolar dış ortama çıkarılmadan 24 saat izlenebilmekte ve zarar görme riskleri ortadan kalkmaktadır.
  4. Embriyoskop ve Time-lapse görüntülemesi ile embriyonun hücre bölünmesi ve büyüklükleri kesintisiz takip edilir. Yapılan klinik araştırmalar erken bölünen embriyoların blastosist evresine daha kolay ulaştığı yönündedir. Erken bölünme aşamasında sürekli takip edilen embriyonun morfolojik özellikleri daha yüksek gebelik şansı vermekte.
  5. Time-lapse görüntüleme teknolojisi embriyo seçim kriterlerinde bizlere yardımcı olmakta. Tüp bebek alanında bizlere fayda sağlayacak yeni yöntemlerin arayışı her zaman devam ediyor. Bir yenilik değerlendirilirken faydalarının yanı sıra olası yan etkileri ve zararları da her zaman göz önünde bulunduruluyor. Yapılan bütün çalışmalar embriyoskop ile embriyo izleme sisteminin güvenli ve etkili bir yöntem olduğu yönündedir. Bu sayede IVF hastalarına rahime tutunma şansı en yüksek embriyolar transfer edilerek gebelik şansı artırılmaktadır.

    Tedavi gören aileler inkübatörde görüntüleri kaydedilen kendilerine ait embriyoların DVD kayıtlarını küçük bir ücret karşılığında alabiliriler. Böylece ileride çocuklarıyla birlikte onun embriyo halindeki ilk görüntülerini izleyebilir.

3.IVF Tedavisinde Intralipid İnfüzyon Serum Yöntemi

2011 yılında, gönüllü elli infertil kadın üzerinde intralipid serum tedavis uygulandığında bu kadınların tek ortak noktası hepsinin geçmişte başarısız IVF tedavisi görmüş olmalarıydı.

Bu çalışmanın sonunda, uygulamaya katılan kadınların yarısı Intralipid serum tedavisi aldıktan sonra hamile kaldı. Kontrol grubunda bulunan Intralipid serumu almayan kadınların düşük yapma riski daha yüksek oldu. Bu nispeten küçük bir çalışma olmasına rağmen, intralipid infüzyon IVF tedavisinde klinik gebelik oranlarında artış vermiş ve aynı zamanda muhtemel düşük riskilerini en aza indirmiş olduğu gözlenmiştir.

Intralipid infüzyon terapisi, tüp bebek tedavisi öncesinde ve sonrasında özel hasta grupları için uygulanan kısa vadeli bir tedavi yöntemidir. Tekrarlayan gebelik kayıpları veya tekrarlanan başarısız tüp bebek tedavileriniz varsa, o zaman test sonucunuzun doğal öldürücü hücreler yönünden pozitif olma olasılığı gözardı edilmemelidir.

Doğal öldürücü hücreler viral enfeksiyonların kontrol altına alınmasına yardımcı beyaz kan hücrelerinin bir türüdür. Embriyo transferi yapılan bir vakada doğal öldürücü hücrelerin sayısının yüksek bulunması, embriyonun yabancı bir madde olarak algılanmasına neden olur ve embriyoya karşı saldırıya geçerek embriyonun tutunmasına izin vermezler. Bu durumda aşırı aktif bağışıklık sisteminin baskılanması düşünülmelidir.

Intralipid sentetik bir karışımdır, içerisinde % 10 soya fasulyesi yağı, % 1.2 yumurta sarısı fosfolipidleri, % 2.25 gliserin ve su bulunmaktadır. Koldan damar yoluyla serum olarak verilir. Intralipid infüzyonun amacı doğal öldürücü hücrelerin aktivesini düşürmek ve neden oldukları implantasyon başarısızlığını azaltmaktır.

Intralipid İnfüzyon Kimlere Uygulanır?

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları veya tekrarlayan düşükleri olan çiftlerde doğal öldürücü hücrelerin varlığının olup olmadığını tespit etmek için kan testi yapıması önerilir. Test sonucuna göre, Intralipid Infüzyon tedavisine uygunlukları değerlendirilir. Eğer doğal öldürücü hücreler yüksek düzeyde çıkarsa Intralipid İnfüzyon uygulaması , devam eden tüp bebek tedavisi sırasında planlanır ve gerekli düzenlemeler yapılır.

Intralipid İnfüzyon Uygulamasının Maliyeti nedir?

Intralipid infüzyon uygulmasını, IVF tedavisi sırasında birkaç seans tekrarlamak gerekir. İdeal olarak, ik implantasyon başarısızlığı riskini en aza indirmek amacıyla iki seans tekrarlamak fayda sağlayacaktır. Gebelik elde edildiğinde ise, doğal öldürücü hücrelerin yükselmesini önlemek amacıyla gebeliğin 20. haftasına kadar muhtemelen birkaç infüzyon uygulanmalıdır.

Intralipid İnfüzyon Tedavisi Ne Kadar Sürer ?

Intralipid infüzyon tedavisi serum olarak yatarak alınır. IV damla ağrısızdır ve işlem sırasında herhangi bir rahatsızlık hissedilmez. Sadece IV kanul iğnesinin girişi ile anlık küçük bir acı hissedilebilir.

IVF VOYAGER olarak Türkiye'de kendi klinik deneyimlerimize dayanarak şunu güvenle diyebiliriz ki IVF tedavisi sırasında, oldukça önemli sayıda vakada uygulanan infüzyon ile canlı doğuma giden gebeliklerde artış elde edilmiştir.

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında ve / veya tekrarlayan düşüklerde ve ya doğal öldürücü hücreleri bulunan kadınlarda Intralipid infüzyon uygulaması tüp bebek tedavilerinin ayrılmaz bir parçası olacaktır.

4.Mikro- Akışkan Çip İle Sperm Seçimi ICSI Yöntemi

Gebelik oluşmamasının ana sebepleri arasında; yumurtlama düzensizlikleri, üreme yolları ve rahim sorunları, erken menapoz ve sperme bağlı sorunlar sayılabilir. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemi sorunları, bulaşıcı hastalıklar veya çevresel koşullar gibi diğer sorunlar da göz ardı edilemez. Ancak bu sorunlar osit, sperm ve uterus/servikal/yumurtalık faktörler ile karşılaştırıldığında kısırlık üzerindeki etkisi daha düşüktür.

Geleneksel olarak inanılan ise kısırlığın kadına ait bir sorun olduğu yönündedir. Ancak gebelik elde edilemeyen durumlarda sorun kadına ait değilse kadın faktörü üzerinde durmak çözüm getirmeyecektir. Kısırlık nedenleri kadına veya erkeğe bağlı faktörlerden kaynaklanır. Kadın kısırlığı kadar erkek kısırlığı da yaygın bir durumdur. Kadın ve erkek kısırlık yüzdesi eşit olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle kısırlık sorunlarının %50’sinde erkek faktörü %50’sinde kadın faktörü mevcuttur. Geleneksel görüşler bırakılıp tüp bebek tedavisinde eşler birlikte değerlendirilmelidir ve erkeğe ait faktörler göz ardı edilmemelidir.

Sperm seçimi tüp bebek tedavisinin en önemli bölümüdür. Döllenme için "en iyi" ya da " en uygun " sperm hücrelerini seçebilmenin tedavinin sonucuna etkisi fazladır.

Bugüne kadar IVF tedavileri sırasında pek çok farklı teknolojik gelişmeler kullanılarak döllenme için başarı şansı en yüksek spermler seçilmiştir. Bu gelişmelerden biri de ICSI olarak bilinen Intra sitoplazmik sperm enjeksiyonu olmuştur. Bu yöntemde embriyolog mikroskop altında en iyi performans gösteren spermi yumurtayı döllemek üzere seçer ve yumurta içine enjekte eder. Bu yöntem IVF VOYAGER olarak IVF tedavlerinde uygulanan standart bir prosedürdür.

IVF Voyager olarak dünya ile aynı anda yep yeni mucizevi bir buluşu hizmete sunmaktayız. Bu yöntemin adı "Entegre Mikroakışkan Chip " olarak bilinmektedir. Bu sistem DNA bütünlüğü olan sadece hareketli spermleri seçer ve cansız spermleri ayırır. Mikroçip yöntemi ile seçilen spermler saf ve daha kaliteli spermlerdir. Kaliteli ve hasarsız olan sağlıklı spermler mikro kanallardan geçerek ve orada toplanırlar. Sağlıklı spermlerle döllenen yumurtalardan oluşan embriyolar ile daha yüksek gebelik sonuçları elde edilir.

Bu cihazla ilgili en önemli özelliklerden biri hiçbir kimyasal madde veya santrifüjleme gibi fiziksel olarak canlı hücreye zarar verebilecek basamaklar kullanılmamaktadır. Bu nedenle sperm hücreleri stres almamaktadır. Mikro çip yöntemi ile kaliteli ve kalitesiz spermler iki farklı tarafta toplanır. Mikro kanallar da iyi kalitedeki spermlerin seçimine yardım eder.