Yukarı Çık

IVF Voyager, Türkiye'de tüp bebek tedavisi olmanıza yardımcı olan aracı bir kuruluştur.
IVF Voyager, Türkiye'deki tüm süreçlerinizde genç ve dinamik ekibiyle size yardımcı olur.

IVF VoyagerIVF Voyager

Numaraya tıkla bize yaz

IVF Voyager +90 (544) 828 88 62

Tüp Bebek Tedavilerinde Yenilikler

Embriyo Seçiminde Embryoskop Yöntemi

Embriyoskopi cihazı embriyonun görüntülenerek seçilmesinde kullanılır. Embriyoskopi sayesinde embriyolar dış ortama maruz kalmadan, inkübatörde bulundukları süre boyunca transfer edilene kadar 7/24 gözlemlenir. Böylece gebelik verme şansı yüksek en kaliteli embriyolar seçilir.

Time-lapse Görüntüleme ( Embriyo İzleme Sistemi) Teknolojisi ile Embriyo Seçimi: Zaman zaman IVF ve ART tedavileri hakkında yeni teknolojiler ve tekniklerden söz edilir. Bu yeni yöntemlerden bazıları kısa sürede geçerliliğini ve popülerliğini kaybederken bazı teknikler IVF tedavisinin ayrılmaz bir parçası haline gelir. Bunlardan biri de IVF tedavisinde ileri görüntüleme uygulamasıdır. Time Lapse ile kesintisiz embriyo gözlemi sağlanarak embriyo gelişim basamakları ve morfolojisi izlenir.

Embriyologlar, Embriyo İzleme Sistemi ile inkübatöre bağlı monitör aracılığında her bir embriyonun gelişimini 7/24 izlemekte ve değerlendirmektedir. Sistem, inkübatör içindeki embriyoların görüntülerini çok kısa zaman aralıkları ile tespit eder. Embriyoların bu şeklide gelişimlerinin izlenmesi yüksek kalitede embriyo seçimini sağlamaktadır.

IVF VOYAGER'ın aracılık ettiği kurumlarımızda embriyo gelişimini kesintisiz takip etmek için embriyoskop Time-lapse görüntüleme teknolojisi kullanılmaktadır. Embriyoskop kullanmadan yapılan geleneksel takiplerde ise embriyolar belli aralıklarla inkübatör dışına çıkarılarak kontrol edilirdi. 1.gün, 3.gün ve 5. gün değerlendirmeleri tek bir gözlem üzerinden gerçekleşirdi. Bu gözlemlerin yapılabilmesi için de embriyolar bulundukları inkübatörlerden çıkartılır ve mikroskop altında değerlendirilirlerdi.

Ancak embriyoların bulundukları inkübatörden dışarı alınmalarında oluşacak riskler arasında embriyolarda fragmantasyon olabileceği gibi, embriyoları kaybetme riski de vardı. Embriyoskop kullanımı sayesinde Time-lapse görüntüleme teknolojisi ile embriyolar inkübatörden çıkartılmadan gelişimi için sağlanan sabit şartlar altında izlenmeye devam edilmektedir, böylece dış ortamdan etkilenme riskleri söz konusu olmaz.

Time-lapse ( Embriyo İzleme Sistemi) teknolojisinin faydaları:

 1. Time-lapse görüntüleme teknolojisinde; embriyolar rahim içine transfer edilene kadar belli aralıklarla görüntülenirler. Bu durum sayesinde embriyologlar gebelik olasılığı en yüksek embriyoları transfer için seçme şansına sahip oluplar. Döllenme sonrasında kromozomal anöploide giden ve düşüklere neden olan embriyolar bu takipler sayesinde elenmiş olur. Embriyoskop, implantasyon başarısızlığı ve gelişim problemi nedeniyle gebelik kayıplarına yol açan embriyoların seçilme olasılığını ortadan kaldırır.

 2. Geleneksel inkübatörlerde, embriyolar bulundukları inkübatörden günde bir kez dışarıya çıkarılıp mikroskop altında değerlendirilirdi. Bazı durumlarda embriyolar dış ortamdan zarar görebilir, kontrol sürecindeki etkilere ve strese dayanamayabilirlerdi. Embriyoskop ile embriyolar dış ortama çıkarılmadan 24 saat izlenebilmekte ve zarar görme riskleri ortadan kalkmaktadır.

 3. Embriyoskop ve Time-lapse görüntülemesi ile embriyonun hücre bölünmesi ve büyüklükleri kesintiz takip edilir. Yapılan klinik araştırmalar erken bölünen embriyoların blastosist evresine daha kolay ulaştığı yönündedir. Erken bölünme aşamasında sürekli takip edilen embriyonun morfolojik özellikleri daha yüksek gebelik şansı vermektedir.

Time-lapse görüntüleme teknolojisi embriyo seçim kriterlerinde bizlere yardımcı olmaktadır. Tüp Bebek alanında bizlere fayda sağlayacak yeni yöntemlerin arayışı her zaman devam edecektir. Bir yenilik değerlendirilirken faydalarının yanı sıra olası yan etkileri ve zararları da her zaman göz önünde bulundurulmaktadır. Yapılan bütün çalışmalar embriyoskop ile embriyo izleme sisteminin güvenli ve etkili bir yöntem olduğu yönündedir. Bu sayede IVF hastalarına rahime tutunma şansı en yüksek embriyolar transfer edilerek gebelik şansı artırılmaktadır .

Tedavi gören aileler inkübatörde görüntüleri kaydedilen kendilerine ait embriyoların DVD kayıtlarını küçük bir ücret karşılığında alabiliriler. Böylece ileride çocuklarıyla birlikte onun embriyo halindeki ilk görüntülerini izleyebilirsiniz.

Tüp Bebek Tedavilerinde Kök Hücre Destek Tedavileri

Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de her yıl milyonlarca çift korunmasız birliktelik sürelerinde çocuk sahibi olamadıklarında jinekolog ve tüp bebek merkezlerine başvurmaktadır.

Bir çok çiftte tedavide başarı yakalanabilse de, başvuruların yaklaşık % 10'luk bir kısmında ne yazık ki sperm veya yumurta hücresi tespit edilemediğinden / bulunamadığından tedavi iptal edilmektedir.

Türkiye ve benzeri bazı ülkelerde tüp bebek tedavileri ancak evli çiftlerin kendilerine ait gamet hücrelerinin var olması ( Yumurta ve Sperm Hücreleri ) halinde sunulan bir seçenek.

Bilindiği gibi Kadında veya Erkekte yumurta veya sperm hücresinin tespit edilememesi, tedavi sırasında cerrahi yolla elde edilememesi durumunda da ne yazık ki tedavi iptal ediliyor.

Yumurta veya sperm üretimi olmayan çiftlerde tek seçenek evlat edinme veya tıbbi gelişmeleri yakından takip etmeye çalışarak kök hücreden sperm veya yumurta üretilebilmesi teknolojileri konusunda umutlarının olması.

Evlat edinme seçeneği günümüz şartlarında pek çok çift için ya gereken şartların sağlanabilmesi açısından uygun değil veya hayat görüşleri ile çiftlerin uyumlu olmamaktadır. Dolayısı ile kök hücreden yumurta veya sperm üretilebilmesi ve bu üretilen hücrelerin kendi tedavilerinde kullanılabileceğini sabırsızlıkla bekleyen çok sayıda aile var diyebiliriz.

Bu kadar önemli bir konumda olan Kök Hücre Destek Tedavileri Son yıllarda Dünya'da hız kesmeden devam eden araştırmalar sonucunda oldukça önemli bir yere gelmiştir.

Kök hücrelerin birçok tedavi yönteminde etkili bir tedavi yöntemi olduğu gibi kısırlık ( tüp bebek ) tedavilerinde de etkin olarak kullanılacağı öngörülmektedir. Öncelikle Amerika'da yapılan araştırma ve çalışmaların hızla devam etmesine karşın henüz birtakım hastalıkların kesin tedavisinin kök hücreler yardımıyla bulunduğunu söylemek erken olacaktır.

Kök Hücrelerin amacı belirli hastaların tedavilerinde sınırlı olmayıp, sadece hastalıkların tedavisinde kullanılmak değil, tedavide aktif rol oynayacak ilaçların yapımında da destek alınmaktadır. Bunun yanında kök hücrelerin embriyolardan nakli sağlanmasıyla birlikte kısırlık sebepleri tam olarak belirlenebilmekte ve gelecek nesillere bunun aktarılmasının önüne geçilmektedir.

Günümüz teknolojisi ve geçmiş yıllara bakıldığında özellikle son 2 yıldır bu alanda oldukça ses getiren çalışmalar yapılmaya başlandı. Özellikle kısırlık tedavileri için yoğun klinik çalışmalar yapıldı ve yapılmaya devam etmektedir.

Özellikle biyoteknoloji ve hücresel tedaviler üzerine hizmet vermek adına kurulmuş olan şirketler, özellikle Avrupa ve Amerika'da klinik öncesi deneysel çalışmalarını arttırmış bir durumda ve sıklıkla basından takip edileceği gibi belirli aşmaya kadar laboratuvar ortamında kök hücrelerden öncül sperm veya yumurta hücresi elde edildiği belirtilmektedir.

Türkiye'de gerek tüp bebek tedavileri sunan klinik ve hastaneler, gerekse bu tedavilerden fayda görebilecek çiftler dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip etmektedir.

Tüp Bebek Tedavilerinde Amerika ve Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de klinik çalışmalar devam etmekte olup, tüp bebek tedavilerine destek olacak şekilde çiftlerin gönüllü olarak mevcut tüp bebek tedavilerinin yanında gönüllü olarak ek tedavi yöntemi olarak uygulanabilmektedir.

Kök Hücre ve PRP Tedavi Programları kişilerin endişeleri ve mevcut durumlarının değerlendirmesi sonucu olarak tedavi programı kişiye özel olarak çare edilmektedir.

Detaylı bilgi için başvuruda bulunabilirsiniz.

Tüp Bebek Tedavilerinde PRP Yöntemi

Tüp Bebek Tedavilerinde PRP yöntemi Amerika ve Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de bilimsel çalışmalar ışığında tedavi metodu olarak yavaş yavaş çiftlerin gönüllü olmaları ile uygulanmaya başlamaktadır.

Azospermi Hastalarına Yönelik PRP Uygulamaları

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin korunmasız birliktelik süreçlerinde herhangi bir gebelik elde edilmeme durumunda jinekolog ve ilgili tüp bebek tedavi merkezlerine başvuruda bulunduklarında kısırlık sebebinin kadın veya erkek faktörlü olduğu araştırılmaktadır. Erkek hastanın yaptırması gereken Sperm Analizinde "AZOSPERMİ " ibaresi yer aldığında bunun anlamı olarak erkek hastanın ejakulatında çocuk yapacak olgun sperm hücresi olan spermatozoanın bulunmadığıdır. Bu durum ile karşı karşıya kalan çiftlerin sakin olup, paniğe kapılmamaları şarttır. Azospermi teşhisi konulan çiftlerin yapması gereken işlem ve aşmalar şu şekildedir;

 • Öncelikle olmazsa olmaz olarak tabiki azospermiye yol açan neden araştırılır. Kanal tıkanıklığı veya hormon eksikliği gibi bir durumlar var ise bu gibi vakaların başarıyla tedavi edilip, menide sperm çıkışı sağlanabilir ve doğal yolla gebelik oluşabilir. Bunun için FSH, LH ve Testesteron hormonlarına bakılması yeterli olacaktır. Kanal tıkanıklığı olan olguların büyük kısmında tüp bebeğe gerek kalmadan normal yolla sperm çıktığı birçok vaka da gözlemlenmiştir.

 • Yukarıdaki durumlar söz konusu değil ise geriye testislerin sperm üretiminde bir bozukluk olduğu kalır, yani NONOBSTRÜKTİF AZOSPERMİ. Bu durumda da hala tedavi ile sperm çıkma olasılığı devam edecektir. Kısa süreli bir ilaç tedavisi sonrası sperm tahlili yapıldığında, az sayıda da olsa menide sperm çıkmaktadır. Art arda birkaç kez alınan sperm örnekleri bir havuzda toplandıktan sonra, tüp bebek tedavi kısmına geçilebilinir.

 • Diğer bir yöntem ise cerrahi yöntemlerdir. MikroTESE ameliyatı ile olguların üçte birinde testistlerinde sağlıklı sperm kök hücresi varsa, bunlar 6 aylık tedavi ile olgun, kuyruk gelişimini tamamlamış hale gelebilirler. Tabiki burada önemli olan Lim15 ve PCNA markırları normal gelmelidir. Bunun için TESE sırasında alınacak doku örnekleri incelenirken 3 hafta sabırla beklemek gerekmektedir. Bu sırada PRP desteği sağlanarak, sonuçların çok daha iyi olduğu birçok vaka da başarılı bir şekilde gözlemlenmiştir.
 • Tedavi yöntemlerimiz ve uygulamalarımız ile ilgili bizim ile çekinmeden iletişime geçebilirsiniz.

  Kök Hücre ve PRP Tedavi Programları kişilerin endişeleri ve mevcut durumlarının değerlendirmesi sonucu olarak tedavi programı kişiye özel olarak çar edilmektedir.

  Detaylı bilgi için başvuruda bulunabilirsiniz.